Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:023:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 23, 28 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 23

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
28 januari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/149 av den 27 januari 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/150 av den 27 januari 2017 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism, och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2016/1127

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/151 av den 27 januari 2017 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller posterna i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom unionen samt kraven på utfärdande av veterinärintyg ( 1 )

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/152 av den 27 januari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/153 av den 27 januari 2017 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

19

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/154 av den 27 januari 2017 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism, och om upphävande av beslut (Gusp) 2016/1136

21

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/155 av den 26 januari 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 483]  ( 1 )

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1825 av den 6 september 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 901/2014 vad gäller administrativa krav för godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ( EUT L 279, 15.10.2016 )

122

 

*

Rättelse till information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ( EUT L 6, 11.1.2017 )

122

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/128 av den 20 januari 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem ( EUT L 21, 26.1.2017 )

123

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top