EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:013:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 13, 17 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 13

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
17 januari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/53 av den 14 december 2016 om godkännande av butan-1-ol, hexan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoxietan, myrsyra, ättiksyra, propionsyra, valeriansyra, hexansyra, oktansyra, dekansyra, dodekansyra, oljesyra, hexadekansyra, tetradekansyra, heptansyra, nonansyra, etylacetat, propylacetat, butylacetat, hexylacetat, oktylacetat, nonylacetat, dekylacetat, dodekylacetat, heptylacetat, metylacetat, metylbutyrat, butylbutyrat, pentylbutyrat, hexylbutyrat, oktylbutyrat, etyldekanoat, etylhexanoat, propylhexanoat, pentylhexanoat, hexylhexanoat, metylhexanoat, etylformiat, etyldodekanoat, etyltetradekanoat, etylnonanoat, etyloktanoat, etylpropionat, metylpropionat, etylvalerat, butylvalerat, etylhex-3-enoat, etylhexadekanoat, etyl-trans-2-butenoat, etylundekanoat, butylisovalerat, hexylisobutyrat, metyl-2-metylbutyrat, hexyl-2-metylbutyrat, trietylcitrat, hexylisovalerat och metyl-2-metylvalerat som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/54 av den 14 december 2016 om godkännande av 2-metylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetyloktan-1-ol, 2-etylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, 3-metylsmörsyra, 2-metylvaleriansyra, 2-etylsmörsyra, 2-metylsmörsyra, 2-metylheptansyra, 4-metylnonansyra, 4-metyloktansyra, isobutylacetat, isobutylbutyrat, 3-metylbutylhexanoat, 3-metylbutyldodekanoat, 3-metylbutyloktanoat, 3-metylbutylpropionat, 3-metylbutylformiat, glyceryltributyrat, isobutylisobutyrat, isopentylisobutyrat, isobutylisovalerat, isopentyl-2-metylbutyrat, 2-metylbutylisovalerat och 2-metylbutylbutyrat som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

80

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/55 av den 14 december 2016 om godkännande av oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on och isopropyltetradekanoat som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

112

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/56 av den 14 december 2016 om godkännande av mjölksyra, 4-oxovaleriansyra, bärnstenssyra, fumarsyra, etylacetoacetat, etyllaktat, butyllaktat, etyl-4-oxovalerat, dietylsuccinat, dietylmalonat, butyl-O-butyryllaktat, hex-3-enyllaktat, hexyllaktat, butyro-1,4-lakton, dekano-1,5-lakton, undekano-1,5-lakton, pentano-1,4-lakton, nonano-1,5-lakton, oktano-1,5-lakton, heptano-1,4-lakton och hexano-1,4-lakton som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

129

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/57 av den 14 december 2016 om godkännande av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin och 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

153

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/58 av den 14 december 2016 om godkännande av alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol och linalylacetat som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

159

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/59 av den 14 december 2016 om godkännande av 1,1-dimetoxi-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanoat, fenetylisobutyrat, fenetyl-2-metylbutyrat och fenetylbensoat som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

167

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/60 av den 14 december 2016 om godkännande av isoeugenol som fodertillsats för svin, idisslare och hästar, utom de som producerar mjölk avsedd som livsmedel, samt sällskapsdjur ( 1 )

177

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/61 av den 14 december 2016 om godkännande av 4-allyl-2,6-dimetoxifenol och eugenylacetat som fodertillsatser för alla djurarter utom fisk och fjäderfä ( 1 )

181

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/62 av den 14 december 2016 om godkännande av 3-(metyltio)propionaldehyd, metyl-3-(metyltio)propionat, allyltiol, dimetylsulfid, dibutylsulfid, diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimetyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisotiocyanat, dimetyldisulfid, 2-metylbensen-1-tiol, S-metylbutantioat, allylmetyldisulfid, 3-(metyltio)propan-1-ol, 3-(metyltio)hexan-1-ol, 1-propan-1-tiol, diallylsulfid, 2,4-ditiapentan, 2-metyl-2-(metylditio)propanal, 2-metylpropan-1-tiol, metylsulfinylmetan, propan-2-tiol, 3,5-dimetyl-1,2,4-tritiolan och 2-metyl-4-propyl-1,3-oxatian som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

186

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/63 av den 14 december 2016 om godkännande av bensylalkohol, 4-isopropylbensylalkohol, bensaldehyd, 4-isopropylbensaldehyd, salicylaldehyd, p-tolualdehyd, 2-metoxibensaldehyd, bensoesyra, bensylacetat, bensylbutyrat, bensylformiat, bensylpropionat, bensylhexanoat, bensylisobutyrat, bensylisovalerat, hexylsalicylat, bensylfenylacetat, metylbensoat, etylbensoat, isopentylbensoat, pentylsalicylat och isobutylbensoat som fodertillsatser för alla djurarter samt av veratraldehyd och gallussyra som fodertillsatser för vissa djurarter ( 1 )

214

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/64 av den 14 december 2016 om godkännande av glycyrrhizinsyra, ammoniumform, som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

242

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/65 av den 14 december 2016 om godkännande av 1-isopropyl-4-metylbensen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-metylbensen, delta-3-karen och d-limonen som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

246

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/66 av den 14 december 2016 om godkännande av garvsyra som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

259

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top