EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:348:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 348, 21 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 348

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
21 december 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2342 av den 12 december 2016 om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/2343 av den 14 december 2016 om förbud mot fiske efter brokrocka i unionens vatten i VIII med fartyg som för spansk flagg

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/2344 av den 14 december 2016 om förbud mot fiske efter rödspätta i VIIh, VIIj och VIIk med fartyg som för fransk flagg

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2345 av den 14 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 262/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 avseende hänvisningar till Icao-bestämmelser ( 1 )

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2346 av den 20 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2347 av den 20 december 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2348 av den 20 december 2016 om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2017 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2349 av den 20 december 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) 2015/2077 för ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2350 av den 20 december 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1384/2007 för fjäderfäkött som kommer från Israel

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2351 av den 20 december 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 442/2009 för griskött

23

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2016/2352 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 7 december 2016 om utnämning av EU:s uppdragschef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) och om upphävande av beslut (Gusp) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)

25

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/2353 av den 8 december 2016 om ändring av rådets arbetsordning

27

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2354 av den 12 december 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller ändring av bilaga XI-B till det avtalet

30

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2355 av den 12 december 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté i dess konstellation för handelsfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, vad gäller upprättandet av förteckningen över skiljemän

56

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2356 av den 19 december 2016 till stöd för Seesacs nedrustnings- och rustningskontrollverksamhet i Sydösteuropa inom ramen för EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa

60

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/2357 av den 19 december 2016 beträffande bristande överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser i samband med certifikat utfärdade av Hellenic Aviation Training Academy (HATA) och de del-66-tillstånd som utfärdats på grundval av denna förordning [delgivet med nr C(2016) 8645]

72

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2358 av den 20 december 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/908/EU med avseende på förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga för behandlingen av exponeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

75

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2359 av den 20 december 2016 om fastställande av att det tillfälliga upphävandet av förmånstullarna enligt stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Nicaragua under 2016

81

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top