EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 336, 10 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 336

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
10 december 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2220 av den 2 december 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

1

 

 

Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2221 av den 5 december 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2222 av den 5 december 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2223 av den 5 december 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2224 av den 5 december 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2225 av den 5 december 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2226 av den 9 december 2016 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2016 på grund av överfiske under tidigare år

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2227 av den 9 december 2016 om förlängning av övergångsperioder för kapitalbaskrav för exponeringar mot centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 och (EU) nr 648/2012 ( 1 )

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2228 av den 9 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

38

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2229 av den 9 december 2016 om avslutande av den partiella interimsöversynen enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina, begränsad till en kinesisk exporterande tillverkare, Shandong Kaison

40

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2015/1836 av den 12 oktober 2015 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien ( EUT L 266, 13.10.2015 )

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top