EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:333:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 333, 8 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 333

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
8 december 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/2145 av den 1 december 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2146 av den 7 december 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för två exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2147 av den 7 december 2016 om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2016 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Ungern

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2148 av den 7 december 2016 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2017 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2149 av den 7 december 2016 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Noix de Grenoble [SUB])

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2150 av den 7 december 2016 om godkännande av preparaten av Lactobacillus plantarum DSM 29025 och Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

44

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2151 av den 7 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2016/2152 av den 27 oktober 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

50

 

 

Europaparlamentets resolution (EU) 2016/2153 av den 27 oktober 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

51

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2016/2154 av den 27 oktober 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014

54

 

 

Europaparlamentets resolution (EU) 2016/2155 av den 27 oktober 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014

56

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2016/2156 av den 27 oktober 2016 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014

58

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2016/2157 av den 27 oktober 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

60

 

 

Europaparlamentets resolution (EU) 2016/2158 av den 27 oktober 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

62

 

*

Europaparlamentets beslut (EU) 2016/2159 av den 27 oktober 2016 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

64

 

*

Europaparlamentets beslut (EU, Euratom) 2016/2160 av den 27 oktober 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014

66

 

 

Europaparlamentets resolution (EU, Euratom) 2016/2161 av den 27 oktober 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014

68

 

*

Europaparlamentets beslut (EU, Euratom) 2016/2162 av den 27 oktober 2016 om avslutande av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014

70

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2163 av den 6 december 2016 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller de externa revisorerna för Banca d'Italia

72

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/2164 av den 30 november 2016 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017 (ECB/2016/43)

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top