EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:297:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 297, 4 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 297

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
4 november 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1920 av den 19 oktober 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Hånnlamb [SUB])

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1921 av den 20 oktober 2016 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Štajersko prekmursko bučno olje [SGB])

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1922 av den 20 oktober 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Poularde du Périgord [SGB])

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1923 av den 24 oktober 2016 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Karp zatorski [SUB])

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1924 av den 3 november 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1925 av den 31 oktober 2016 om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/17 om tillstånd för Förenade kungariket att på sitt territorium förbjuda saluföring av en hampsort som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter enligt rådets direktiv 2002/53/EG [delgivet med nr C(2016) 6860]

16

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1926 av den 3 november 2016 om godkännande av batteriladdande solcellstak som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/428 av den 10 mars 2015 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier ( EUT L 70, 14.3.2015 )

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top