EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:296:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 296, 1 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 296

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
1 november 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1911 av den 28 oktober 2016 om förbud mot fiske efter dolkfisk i unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX och X med fartyg som för spansk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1912 av den 28 oktober 2016 om förbud mot fiske efter beryxar i unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1913 av den 31 oktober 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/1914 av den 31 oktober 2016 om ändring av direktiv 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG respektive artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och köksväxter ( 1 )

7

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/1915 av den 27 oktober 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/2300 om Förenade kungarikets betalning i euro av vissa utgifter som följer av sektorslagstiftningen inom jordbruket [delgivet med nr C(2016) 6807]

13

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1916 av den 27 oktober 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/99/EU om fastställande av en förteckning över regioner som har rätt till bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden samt över medlemsstater som har rätt till bidrag från Sammanhållningsfonden under perioden 2014–2020 [delgivet med nr C(2016) 6820]

15

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1917 av den 27 oktober 2016 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2016) 6835]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1918 av den 28 oktober 2016 om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease [delgivet med nr C(2016) 6815]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top