EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:293:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 293, 28 oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 293

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
28 oktober 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1892 av den 10 oktober 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

2

 

 

2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1893 av den 27 oktober 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1894 av den 26 oktober 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 om fastställande av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

28

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1895 av den 27 oktober 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1896 av den 27 oktober 2016 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden oktober 2016 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

32

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/1897 av den 27 oktober 2016 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

36

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1898 av den 26 oktober 2016 om ändring av genomförandebeslut 2013/764/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2016) 6710]  ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1899 av den 26 oktober 2016 om ändring av besluten 92/260/EEG, 93/197/EEG och 2004/211/EG vad gäller tillfällig införsel och import av registrerade hästdjur från vissa delar av Egypten [delgivet med nr C(2016) 6791]  ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1900 av den 26 oktober 2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland och Polen [delgivet med nr C(2016) 6793]  ( 1 )

46

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2016 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av den 20 januari 2016 om ersättande av protokoll 4 till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2016/1901]

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top