EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 276, 13 oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 276

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
13 oktober 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1805 av den 29 september 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carmarthen Ham [SGB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1806 av den 29 september 2016 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Dehesa de Extremadura (SUB)]

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1807 av den 30 september 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Poulet du Périgord [SGB])

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1808 av den 12 oktober 2016 om fastställande av de räntesatser som ska användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring av lager för räkenskapsåret 2017 för EGFJ

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1809 av den 12 oktober 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1810 av den 12 oktober 2016 om fastställande av en procentsats för godkännande för utfärdande av exportlicenser, avslag på ansökningar om exportlicenser och avbrytande av inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker

9

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1811 av den 11 oktober 2016 om ändring av bilaga II till beslut 93/52/EEG vad gäller erkännandet av att provinsen Brindisi i regionen Apulien i Italien är officiellt fri från brucellos (B. melitensis) [delgivet med nr C(2016) 6290]  ( 1 )

11

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 339/15/KOL av den 16 september 2015 om att låta Norge avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66n i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, i dess ändrade lydelse) [2016/1812]

14

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2016/841 av den 27 maj 2016 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea ( EUT L 141, 28.5.2016 )

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top