EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 242, 9 september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 242

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
9 september 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1611 av den 7 juli 2016 om en översyn av ersättningsbeloppen vid tjänsteresor i medlemsstaterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1612 av den 8 september 2016 om tillhandahållande av stöd för minskning av mjölkproduktionen

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 av den 8 september 2016 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer

10

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1614 av den 8 september 2016 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2016 och av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2017 och om undantag från den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 vad gäller den fortsatta tillämpningen av förordning (EG) nr 826/2008 med avseende på stöd för privat lagring inom ramen för genomförandeförordning (EU) nr 948/2014 och förordning (EU) nr 1272/2009 med avseende på offentlig intervention enligt den här förordningen

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1615 av den 8 september 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/559 när det gäller den period under vilken tillåtelse att ingå avtal och fatta beslut om planering av produktionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ges

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1616 av den 8 september 2016 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller en eventuell översyn av åtgärderna för frivilligt kopplat stöd inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter för ansökningsåret 2017

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1617 av den 8 september 2016 om undantag när det gäller ansökningsår 2016 från artikel 75.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller nivån på förskottsbetalningar av direktstöd och arealrelaterade och djurrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder, och från artikel 75.2 första stycket i den förordningen vad gäller direktstöd

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1618 av den 8 september 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1619 av den 8 september 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för skummjölkspulver

28

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1620 av den 8 september 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/1621 av den 7 september 2016 om antagande av riktlinjer för anmälningar till ackrediterings- och licensieringsorgan från miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 [delgivet med nr C(2016) 5648]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top