EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 228, 23 augusti 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 228

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
23 augusti 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1400 av den 10 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om de delar som minst måste ingå i omstruktureringsplaner för verksamheter och om minimiinnehållet i lägesrapporter om genomförandet av sådana planer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1401 av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag med avseende på tekniska tillsynsstandarder för metoder och principer för värdering av skulder som hänför sig till derivat ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1402 av den 22 augusti 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för tre exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1403 av den 22 augusti 2016 om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från tillämpningen av en fredningstid under 2016

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1404 av den 22 augusti 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1405 av den 22 augusti 2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2016) 5466]  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1406 av den 22 augusti 2016 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/1367 [delgivet med nr C(2016) 5467]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top