Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:201:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 201, 27 juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 201

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
27 juli 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1218 av den 18 juli 2016 om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1219 av den 26 juli 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 499/96 beträffande unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1220 av den 26 juli 2016 om godkännande av L-treonin framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1221 av den 26 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1222 av den 12 juli 2016 om fastställande av att Spanien inte har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rådets rekommendation av den 21 juni 2013

19

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1223 av den 25 juli 2016 om ändring av beslut 2011/30/EU om likvärdighet för vissa tredjeländers system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag och om en övergångsperiod för den revisionsverksamhet som vissa revisorer och revisionsföretag från tredjeländer bedriver i Europeiska unionen [delgivet med nr C(2016) 4637]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top