EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:199:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 199, 26 juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 199

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
26 juli 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1210 av den 18 juli 2016 om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1211 av den 20 juli 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1212 av den 25 juli 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på förfaranden och former för överlämnande av information i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ( 1 )

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1213 av den 25 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/1214 av den 25 juli 2016 om ändring av direktiv 2005/62/EG vad gäller standarder och specifikationer angående kvalitetssystem för blodcentraler ( 1 )

14

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1215 av den 22 juli 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2016) 4576]  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1216 av den 22 juli 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2016) 4580]  ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1217 av den 22 juli 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2016) 4582]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top