EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:193:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 193, 19 juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 193

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
19 juli 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/1165 av den 18 juli 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

15

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1166 av den 17 maj 2016 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller köpevillkor för sockerbetor inom sockersektorn från och med den 1 oktober 2017

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1167 av den 18 juli 2016 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 102/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från bland annat Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1168 av den 18 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1169 av den 18 juli 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 juli 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 341/2007 för vitlök

27

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1170 av den 12 juli 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionen vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, om antagande av gemensamma kommitténs arbetsordning och om inrättande av specialiserade arbetsgrupper

29

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1171 av den 12 juli 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom gemensamma EES-kommittén om ändringar av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

38

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/1172 av den 18 juli 2016 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

106

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/1173 av den 18 juli 2016 om ändring av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

108

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1174 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande difenakum som hänskjutits av Spanien i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 [delgivet med nr C(2016) 4380]  ( 1 )

110

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1175 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande spinosad som hänskjutits av Förenade kungariket i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 [delgivet med nr C(2016) 4385]  ( 1 )

113

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1176 av den 18 juli 2016 om avslutande av den partiella interimsöversynen avseende import av vissa gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

115

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv (EU) 2016/844 av den 27 maj 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ( EUT L 141, 28.5.2016 )

117

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top