Help Print this page 

Document L:2016:189:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 189, 14 juli 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 189

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
14 juli 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1140 av den 8 juli 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1142 av den 13 juli 2016 om tillägg till 2016 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2015 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1143 av den 13 juli 2016 om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

40

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1144 av den 13 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

44

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/1145 av den 6 juli 2016 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1146 av den 27 juni 2016 om vilken ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) vad gäller utkastet till kommitténs beslut nr 1/2016 ( 1 )

48

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/1147 av den 12 juli 2016 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Belgien

58

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( EUT L 191, 28.6.2014 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top