EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:168:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 168, 25 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 168

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
25 juni 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1024 av den 24 juni 2016 om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1025 av den 24 juni 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1342/2008 vad gäller definitionen av redskapsgrupper för bomtrålar i vissa geografiska områden

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1026 av den 24 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1027 av den 24 juni 2016 om fastställande av tilldelningskoefficienter för ansökningar om licenser för export av vissa mjölkprodukter till Dominikanska republiken inom ramen för den kvot som avses i förordning (EG) nr 1187/2009

11

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2016/1028 av den 19 april 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för elektriska anslutningar till temperaturmätarsensorer i vissa anordningar ( 1 )

13

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2016/1029 av den 19 april 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmiumanoder i Herschceller för vissa syresensorer som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument ( 1 )

15

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1030 av den 23 juni 2016 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Libanon i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur [delgivet med nr C(2016) 3778]  ( 1 )

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 ( EUT L 347, 20.12.2013 )

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top