EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:165:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 165, 23 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 165

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
23 juni 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1004 av den 22 juni 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1005 av den 22 juni 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller asbestfibrer (krysotil) ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1006 av den 22 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 255/2010 avseende de Icao-bestämmelser som avses i artikel 3.1 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1007 av den 22 juni 2016 om godkännande av ammoniumklorid som fodertillsats för andra idisslare än slaktlamm, katter och hundar (innehavare av godkännandet: Latochema Co Ltd) ( 1 )

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1008 av den 22 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1009 av den 22 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–30 juni 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 2535/2001 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

15

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1010 av den 21 juni 2016 om uppfyllande av tillräckliga krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG beträffande vissa tredjeländers och territoriers behöriga myndigheter [delgivet med nr C(2016) 3727]  ( 1 )

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd ( EUT L 299, 14.11.2015 )

23

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 ( EUT L 218, 13.8.2008 )

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top