EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:161:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 161, 18 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 161

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
18 juni 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

*

Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

1

 

*

Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/971 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av förklaringen om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (ITA)

2

 

 

Förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/972 av den 17 juni 2016 om godkännande av L-arginin framställt av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/973 av den 17 juni 2016 om godkännande av zinkbislysinat som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/974 av den 17 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/975 av den 17 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/976 av den 17 juni 2016 om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/977 av den 17 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) 2015/2077 för ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/978 av den 17 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1384/2007 för fjäderfäkött som kommer från Israel

33

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/979 av den 20 maj 2016 om Kroatiens anslutning till konventionen upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

35

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/980 av den 14 juni 2016 om utnämning av fem ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Bulgarien

37

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/981 av den 16 juni 2016 om utnämning av en ledamot av revisionsrätten

39

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/982 av den 17 juni 2016 om ändring av beslut 2014/386/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top