EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:153:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 153, 10 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 153

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
10 juni 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/907 av den 9 juni 2016 om upphävande av förordning (EG) nr 174/2005 om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten, och av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/908 av den 26 februari 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/909 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn för innehållet i anmälningar som ska lämnas in till behöriga myndigheter och sammanställning, offentliggörande och upprätthållande av förteckningen över anmälningar ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/910 av den 9 juni 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/911 av den 9 juni 2016 om tekniska genomförandestandarder när det gäller formen för och innehållet i den beskrivning av avtal om finansiellt stöd inom koncerner som ska offentliggöras enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag ( 1 )

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/912 av den 9 juni 2016 om rättelse av förordning (EU) nr 1303/2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” i järnvägssystemet i Europeiska unionen ( 1 )

28

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/913 av den 9 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/914 av den 9 juni 2016 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den första enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/826

31

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/915 av den 30 maj 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar med avseende på ett internationellt instrument som ska utarbetas inom Icao-organen och som är avsett att leda till genomförande från och med 2020 av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

32

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/916 av den 6 juni 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 02 03 01)

35

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/917 av den 9 juni 2016 om upphävande av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top