Help Print this page 

Document L:2016:152:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 152, 9 juni 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 152

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
9 juni 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/895 av den 8 juni 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1290/2008 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet av ett preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) och Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/896 av den 8 juni 2016 om godkännande av järnnatriumtartrater som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/897 av den 8 juni 2016 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som fodertillsats för värphöns och akvariefiskar (innehavare av godkännandet: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) samt om ändring av förordningarna (EG) nr 1444/2006, (EU) nr 333/2010 och (EU) nr 184/2011 vad gäller innehavaren av godkännandet ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/898 av den 8 juni 2016 om godkännande av ett preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) och dess proteas (EC 3.4.21.19) som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns och mindre fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre fjäderfäarter som föds upp för värpning samt burfåglar (innehavare av godkännandet: Novus Europe SA/N.V.) ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/899 av den 8 juni 2016 om godkännande av 6-fytas framställt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertillsats för alla arter av fjäderfä och svin (med undantag för diande smågrisar) (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/900 av den 8 juni 2016 om godkännande av bensoesyra som fodertillsats för suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/901 av den 8 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/902 av den 30 maj 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU [delgivet med nr C(2016) 3127]  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/903 av den 8 juni 2016 om ett hästtäcke som impregnerats med permetrin och som används mot besvärande insekter i hästens omgivning, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/904 av den 8 juni 2016 om produkter för handdesinfektion som innehåller propan-2-ol, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

45

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 110/15/KOL av den 8 april 2015 om att det kompletterande stödet på 16 miljoner norska kronor från Innovasjon Norge till Finnfjord ska förklaras vara oförenligt med EES-avtalet (Norge) [2016/905]

47

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 357/15/KOL av den 23 september 2015 om avslutande av det formella granskningsförfarandet med avseende på det statliga stödet till förmån för Sandefjord Fotball AS (Norge) [2016/906]

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top