Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 141, 28 maj 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
28 maj 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/837 av den 21 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021

3

 

 

Avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021

11

 

 

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

18

 

 

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/838 av den 23 maj 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

26

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/839 av den 23 maj 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

28

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/840 av den 27 maj 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

30

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/841 av den 27 maj 2016 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/842 av den 27 maj 2016 om ändring av förordning (EG) nr 167/2008 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet och handelsnamnet för ett koccidiostat ( 1 )

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/843 av den 27 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

49

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 av den 27 maj 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ( 1 )

51

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/845 av den 23 maj 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, vad gäller antagandet av gemensamma kommitténs arbetsordning samt inrättandet av specialiserade arbetsgrupper och antagandet av deras mandat

66

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2016/846 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 24 maj 2016 om utnämning av domare i tribunalen

76

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2016/847 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 24 maj 2016 om utnämning av en domare i tribunalen

77

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/848 av den 25 maj 2016 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark

78

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp

79

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

125

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/851 av den 26 maj 2016 om ändring av bilagan till beslut 2009/719/EG vad gäller tillåtelse för Kroatien att se över sitt årliga övervakningsprogram för BSE [delgivet med nr C(2016) 3097]  ( 1 )

131

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top