EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:132:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 132, 21 maj 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 132

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
21 maj 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete

21

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802 av den 11 maj 2016 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen

58

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/803 av den 7 maj 2015 om undertecknande på unionens och dess medlemsstaters vägnar och provisorisk tillämpning av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

79

 

 

Protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

81

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU, Euratom) 2016/804 av den 17 maj 2016 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov

85

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/805 av den 20 maj 2016 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis), Candida oleophila stam O, FEN 560 (även kallat bockhornsklöver eller bockhornsklöverfrö i pulverform), metyldekanoat (CAS 110-42-9), metyloktanoat (CAS 111-11-5) och terpenoidblandning QRD 460 ( 1 )

95

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/806 av den 20 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

97

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/807 av den 15 mars 2016 om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) vid den 40:e sessionen i kommittén för förenkling av formaliteter, vid den 69:e sessionen i kommittén för skydd av den marina miljön och vid den 96:e sessionen i sjösäkerhetskommittén, vad gäller antagandet av ändringar av konventionen om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart, bilaga IV till Marpol, Solas-reglerna II-2/13 och II-2/18, koden för brandsäkerhetssystem och 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet

99

 

*

Beslut (Gusp) 2016/808 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 18 maj 2016 om utnämning av EU:s operationschef för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)

103

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/809 av den 20 maj 2016 om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anmälan om landets önskan att delta i vissa unionsakter på området polissamarbete som antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande och som inte ingår i Schengenregelverket

105

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/810 av den 28 april 2016 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2016/10)

107

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/811 av den 28 april 2016 om ändring av beslut ECB/2014/34 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) (ECB/2016/11)

129

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top