Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:131:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 131, 20 maj 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 131

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
20 maj 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/776 av den 29 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

1

 

 

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

3

 

*

Avtal i form av utväxling av diplomatiska noter med Japan i enlighet med artikel 15.3 b i avtalet om ömsesidigt erkännande i syfte att ändra del B i den sektoriella bilagan om god tillverkningssed för läkemedel

34

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/777 av den 29 april 2016 om fördelningen av fiskemöjligheter enligt genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

39

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/778 av den 2 februari 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller de omständigheter och villkor under vilka betalning av extraordinära efterhandsbidrag får skjutas upp helt eller delvis, och om kriterierna för fastställande av aktiviteter, tjänster och transaktioner avseende kritiska funktioner och för fastställande av affärsområden och kringtjänster avseende kärnaffärsområdenText av betydelse för EES  (1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/779 av den 18 maj 2016 om fastställande av enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smakText av betydelse för EES  (1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/780 av den 19 maj 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

55

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/781 av den 19 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

61

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/782 av den 19 maj 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 1–7 maj 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 891/2009 inom sockersektorn, och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser

63

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/783 av den 12 maj 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 12 02 01)

66

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/784 av den 12 maj 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 04 03 01 03)

70

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/785 av den 19 maj 2016 om ändring av beslut 2013/183/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

73

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/786 av den 18 maj 2016 om fastställande av förfarandet för inrättande av och verksamheten för en oberoende rådgivande panel som ska bistå medlemsstaterna och kommissionen vid avgörandet av om tobaksvaror har en karakteristisk smak [delgivet med nr C(2016) 2921] Text av betydelse för EES  (1 )

79

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787 av den 18 maj 2016 om en prioritetsförteckning över tillsatser i cigaretter och rulltobak som omfattas av utökade rapporteringsskyldigheter [delgivet med nr C(2016) 2923] Text av betydelse för EES  (1 )

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top