Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:116:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 116, 30 april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 116

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
30 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

1

 

*

Information om ikraftträdandet av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/672 av den 29 april 2016 om godkännande av perättiksyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/673 av den 29 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/674 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstullarna för vissa frukter och grönsaker

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/675 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1519 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/676 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/677 av den 29 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

35

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/678 av den 29 april 2016 om en produkt som består av torkade lavendelblommor i en påse och som släppts ut på marknaden för att skydda mot mal, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2016/446 av den 23 mars 2016 om ändring och förlängning av rådets beslut 2013/34/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) ( EUT L 78, 24.3.2016 )

39

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG ( EUT L 5, 9.1.2004 )

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top