EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:096:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 96, 12 april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 96

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
12 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/555 av den 11 april 2016 om ändring av förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/556 av den 11 april 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/557 av den 7 april 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/558 av den 11 april 2016 om tillåtelse för kooperativ och andra former av producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter att ingå avtal och fatta beslut om planering av produktionen

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/559 av den 11 april 2016 om tillåtelse att ingå avtal och fatta beslut om planering av produktionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/560 av den 11 april 2016 om godkännande av allmänkemikalien vassle i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011Text av betydelse för EES  (1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/561 av den 11 april 2016 om ändring av bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 vad gäller förlagan till djurhälsointyg för hundar, katter och illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från ett territorium eller tredjelandText av betydelse för EES  (1 )

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/562 av den 11 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

35

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2016/563 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 15 mars 2016 om godtagande av Turkiets bidrag till Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUAM Ukraina/2/2016)

37

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/564 av den 11 april 2016 om ändring av rådets beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

38

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/565 av den 11 april 2016 om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

41

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/566 av den 11 april 2016 om inrättande av styrgruppen på hög nivå för förvaltning av det digitala maritima systemet och digitala maritima tjänster och om upphävande av beslut 2009/584/EG

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top