EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:088:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 88, 5 april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 88

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
5 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på formatet och mallen för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/524 av den 30 mars 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Miel de Liébana [SUB])

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/525 av den 30 mars 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes [SGB])

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/526 av den 30 mars 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak [SGB])

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/527 av den 4 april 2016 om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet ( 1 )

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/528 av den 4 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/529 av den 31 mars 2016 om finansiellt stöd från unionen för Tysklands utgifter under 2007 för finansieringen av nödåtgärder för bekämpning av blåtunga [delgivet med nr C(2016) 1758]

30

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/530 av den 1 april 2016 om en åtgärd som Tyskland vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en typ av elgenerator [delgivet med nr C(2016) 1779]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top