EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 65, 11 mars 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 65

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
11 mars 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden

1

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete ( 1 )

12

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om deltagande i verksamheten vid det europeiska stödkontoret för asylfrågor

21

 

*

Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor

22

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/345 av den 10 mars 2016 om hur ofta rapportering av meddelanden om containerstatus ska ske samt uppgiftsformatet och överföringsmetoden

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/346 av den 10 mars 2016 om fastställande av de uppgifter som ska ingå i tullinformationssystemet

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på det exakta formatet för insiderförteckningar och för uppdatering av insiderförteckningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/348 av den 10 mars 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 98/2012 vad gäller lägsta halt av preparatet av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som fodertillsats för slaktsvin (innehavare av godkännandet: Huvepharma EOOD) ( 1 )

56

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/349 av den 10 mars 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

59

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/350 av den 25 februari 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor

61

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/351 av den 4 mars 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens (WTO) allmänna råd när det gäller Jordaniens begäran om ett WTO-undantag avseende övergångsperioden för avskaffande av Jordaniens program för exportstöd

63

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/352 av den 4 mars 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller de föreslagna ändringarna av Uneceföreskrifterna nr 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 och 131 samt förslaget till nya Uneceföreskrifter om typgodkännande av tysta vägtransportfordon

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top