EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:041:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 41, 18 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 41

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
18 februari 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/222 av den 5 februari 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (ម្រេចកំពត [Mrech Kampot]/Poivre de Kampot [SGB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/223 av den 17 februari 2016 om fastställande av ett förfarande för bedömning av vissa ansökningar om marknadsekonomisk status och individuell behandling från exporterande tillverkare i Kina och Vietnam och om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/224 av den 17 februari 2016 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 947/2014 och (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för smör och skummjölkspulver

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/225 av den 17 februari 2016 om fastställande av den största produktmängden per medlemsstat och ansökningsperioden för extraordinärt stöd för privat lagring för de återstående outnyttjade kvantiteterna av vissa ostar som fastställs i delegerad förordning (EU) 2015/1852

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/226 av den 17 februari 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 999/2014 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/227 av den 17 februari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/228 av den 14 juli 2015 om resolutionsförfarandet

20

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/229 av den 16 februari 2016 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Danmark

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/230 av den 17 februari 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/908/EU med avseende på förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga för behandlingen av exponeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

23

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/231 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2015/39)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top