EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:039:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 39, 16 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 39

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
16 februari 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/197 av den 3 februari 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Cochinilla de Canarias [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/198 av den 3 februari 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Abricots rouges du Roussillon [SUB])

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/199 av den 9 februari 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mojama de Isla Cristina [SGB])

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/200 av den 15 februari 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på upplysningskraven om bruttosoliditetsgrad för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/201 av den 15 februari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

26

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/202 av den 12 februari 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom AEP-kommittén, inrättad genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och den centralafrikanska parten, å andra sidan, gällande antagandet av dess arbetsordning

28

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/203 av den 12 februari 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet (statistik över utgifter för hälso- och sjukvård)

36

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/204 av den 12 februari 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet (ultrabredband)

39

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/205 av den 12 februari 2016 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Österrike

43

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/206 av den 12 februari 2016 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Österrike

44

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/207 av den 15 februari 2016 om ändring av beslut 2013/233/Gusp om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)

45

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/208 av den 15 februari 2016 om ändring av beslut (Gusp) 2015/260 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/209 av den 12 februari 2016 om en begäran om standardisering till europeiska standardiseringsorganisationer vad gäller intelligenta transportsystem (ITS) i tätorter till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag [delgivet med nr C(2016) 808]  ( 1 )

48

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2016/210 av den 12 februari 2016 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens (åttonde EUF) transaktioner för budgetåret 2014

59

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2016/211 av den 12 februari 2016 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens (nionde EUF) transaktioner för budgetåret 2014

60

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2016/212 av den 12 februari 2016 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens (tionde EUF) transaktioner för budgetåret 2014

61

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2016/213 av den 12 februari 2016 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens (elfte EUF) transaktioner för budgetåret 2014

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top