EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:023:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 23, 29 januari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 23

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
29 januari 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/111 av den 28 januari 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/112 av den 27 januari 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/113 av den 28 januari 2016 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Folkrepubliken Kina

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/114 av den 28 januari 2016 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2017 års förteckning över sekundära målvariabler för hälsa och barns hälsa ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/115 av den 28 januari 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för en exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/116 av den 28 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

57

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/117 av den 28 januari 2016 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden januari 2016 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

59

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2016/118 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 20 januari 2016 om insatsen Eunavfor MED Sophias genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 2240 (2015) (Insatsen Eunavfor MED Sophia/1/2016)

63

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/119 av den 28 januari 2016 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

65

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/120 av den 28 januari 2016 om fastställande av eXtensible Business Reporting Language 2.1 som hänvisning vid offentlig upphandling ( 1 )

77

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2016 av gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 3 december 2015 om ändring av protokoll 3 (om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete) till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz [2016/121]

79

 

*

Beslut nr 1/2016 av gemenskapens och Schweiz gemensamma kommitté för landtransporter av den 16 december 2015 om ändring av bilagorna 1, 3, 4 och 7 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg [2016/122]

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top