EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:339:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 339, 24 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 339

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
24 december 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2453 av den 8 december 2015 om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

1

 

 

Ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/2454 av den 23 december 2015 om genomförande av artikel 17.1 och 17.3 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2455 av den 21 december 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

40

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2456 av den 23 december 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

42

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2457 av den 16 december 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2015/005 FI/Computer programming)

44

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2458 av den 16 december 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

46

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/2459 av den 23 december 2015 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2460 av den 23 december 2015 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5 i Frankrike [delgivet med nr C(2015) 9818]  ( 1 )

52

 

 

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

 

*

Avtal mellan Europaparlamentet och den gemensamma resolutionsnämnden om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som den gemensamma resolutionsnämnden tilldelats inom ramen för den gemensamma resolutionsmekanismen

58

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) ( EUT L 12, 17.1.2015 )

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top