Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:321:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 321, 5 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 321

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
5 december 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2252 av den 30 september 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/288 vad gäller tidsperioden för avvisande ansökningar om stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2253 av den 2 december 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2254 av den 2 december 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2255 av den 2 december 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2256 av den 4 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1983/2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-Silc) när det gäller förteckningen över primära målvariabler ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2257 av den 4 december 2015 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter [Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTS)]

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2258 av den 4 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller import och transitering av enstaka sändningar om färre än 20 enheter fjäderfän av andra arter än ratiter, kläckägg eller dagsgamla kycklingar av dessa ( 1 )

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2259 av den 4 december 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

56

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2260 av den 3 december 2015 om upphävande av beslut 2008/630/EG om nödåtgärder avseende kräftdjur som importeras från Bangladesh och som är avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr C(2015) 8472]  ( 1 )

58

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2014 av associeringsrådet EU–Georgien av den 17 november 2014 om antagande av associeringsrådets, associeringskommitténs och underkommittéernas arbetsordningar [2015/2261]

60

 

*

Beslut nr 2/2014 av associeringsrådet EU–Georgien av den 17 november 2014 om inrättande av två underkommittéer [2015/2262]

70

 

*

Beslut nr 3/2014 av associeringsrådet EU–Georgien av den 17 november 2014 om associeringsrådets delegering av vissa befogenheter till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor [2015/2263]

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top