Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 317, 3 december 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 317

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
3 december 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2226 av den 26 oktober 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

3

 

*

Rådets beslut (Euratom) 2015/2227 av den 10 november 2015 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående av ändringarna av protokollen 1 och 2 till avtalet mellan Förenade kungariket, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet om kärnämneskontroller inom ramen för fördraget om förbud mot kärnvapen i Latinamerika och Västindien

9

 

*

Rådets beslut (Euratom) 2015/2228 av den 10 november 2015 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående av ändringarna av protokollen 1 och 2 till avtalet mellan Republiken Frankrike, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet om kärnämneskontroller inom ramen för fördraget om förbud mot kärnvapen i Latinamerika och Karibien

11

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2229 av den 29 september 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2230 av den 30 november 2015 om förbud mot fiske efter fjällbrosme i unionens vatten och internationella vatten i VIII och IX med fartyg som för spansk flagg

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2231 av den 2 december 2015 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på de internationella redovisningsstandarderna (IAS) nr 16 och 38 ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2232 av den 2 december 2015 om tillåtelse att höja gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2015 i alla vinodlingsregioner i Danmark, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2233 av den 2 december 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet haloxifop-P ( 1 )

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2234 av den 2 december 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2235 av den 2 december 2015 om fastställande av tilldelningskoefficienter för ansökningar om licenser för export av vissa mjölkprodukter till Dominikanska republiken inom ramen för den kvot som avses i förordning (EG) nr 1187/2009

31

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2236 av den 27 november 2015 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens ministerkonferens vad gäller en förlängning av moratoriet på tullar på elektroniska överföringar och moratoriet på klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer

33

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2237 av den 30 november 2015 om utnämning av en dansk suppleant i Regionkommittén

35

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2238 av den 30 november 2015 om utnämning av en nederländsk suppleant i Regionkommittén

36

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2239 av den 2 december 2015 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyperna H5N1 och H5N2 i Frankrike [delgivet med nr C(2015) 8755]  ( 1 )

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG ( EUT L 158, 27.5.2014 )

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top