EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:307:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 307, 25 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 307

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
25 november 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2169 av den 1 oktober 2015 om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

5

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2171 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2172 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2173 av den 24 november 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella redovisningsstandarden 11 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2174 av den 24 november 2015 om en vägledande sammanställning över miljövänliga varor och tjänster, formatet för överföring av uppgifter för europeiska miljöräkenskaper och kvalitetsrapporternas form, frekvens och uppställning enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper ( 1 )

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2175 av den 24 november 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2176 av den 23 november 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) och vid plenarsessionen i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) avseende antagandet av en standard med tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2177 av den 20 november 2015 om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster när det gäller prospektering av olje- och gasfyndigheter i Portugal [delgivet med nr C(2015) 8043]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top