EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:300:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 300, 17 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 300

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
17 november 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/2043 av den 16 november 2015 om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/2044 av den 16 november 2015 om genomförande av artikel 13 i förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2045 av den 13 november 2015 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Jāņu siers [GTS])

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2046 av den 16 november 2015 om att inte godkänna Artemisia absinthium L. som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2047 av den 16 november 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet esfenvalerat som ett kandidatämne för substitution i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2048 av den 16 november 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2049 av den 10 november 2015 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige

15

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2050 av den 10 november 2015 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien

17

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/2051 av den 16 november 2015 om ändring av beslut 2013/730/Gusp till stöd för Seesacs nedrustnings- och rustningskontrollverksamhet i Sydösteuropa inom ramen för EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa

19

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/2052 av den 16 november 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo

22

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/2053 av den 16 november 2015 om genomförande av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

27

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/2054 av den 16 november 2015 om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2055 av den 10 november 2015 om fastställande av villkoren för programmet för nödvaccinering av nötkreatur mot lumpy skin disease i Grekland och om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/1500 [delgivet med nr C(2015) 7671]  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/2056 av den 13 november 2015 om ändring av besluten 2009/300/EG, 2009/563/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU och 2011/337/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter [delgivet med nr C(2015) 7781]  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2057 av den 13 november 2015 om förlängning av tillämpningsperioden för genomförandebeslut 2013/413/EU om bemyndigande för medlemsstaterna att bevilja undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller annan potatis än potatis avsedd för plantering, med ursprung i regionerna Akkar och Bekaa i Libanon [delgivet med nr C(2015) 7793]

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2058 av den 13 november 2015 om ändring och rättelse av genomförandebeslut (EU) 2015/144 om fastställande av förfarandena för inlämning av ansökningar om stöd och utbetalning och information om dessa vad gäller nödåtgärder mot de djursjukdomar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 [delgivet med nr C(2015) 7807]

44

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 361/2014 av den 9 april 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 med avseende på transportdokument för internationell persontransport med buss och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2121/98 ( EUT L 107, 10.4.2014 )

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top