Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:298:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 298, 14 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 298

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
14 november 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2030 av den 13 november 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2031 av den 13 november 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1918/2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2032 av den 13 november 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1089 vad gäller budgettak för 2015 för vissa ordningar för direktstöd för Förenade kungariket

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2033 av den 13 november 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet 2,4-D i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2034 av den 13 november 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2035 av den 26 oktober 2015 om de ståndpunkter som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för handel och hållbar utveckling och den associeringskommitté i dess konstellation för handelsfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, när det gäller antagandet av arbetsordningen för underkommittén för handel och hållbar utveckling, upprättandet av förteckningen över experter på handel och hållbar utveckling och om sammanställandet av förteckningen över skiljemän av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor

14

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2036 av den 26 oktober 2015 om utnämning av fyra italienska suppleanter i Regionkommittén

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2037 av den 10 november 2015 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller frågor som rör socialpolitik

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2038 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Republiken Koreas regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2039 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Sydafrikas regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2040 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan regelverket för centrala motparter i vissa av Kanadas provinser och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

32

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2041 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Mexikos regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

38

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2042 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Schweiz regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

42

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/1088 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller lättnader i underhållsförfaranden för luftfartyg inom allmänflyg ( EUT L 176, 7.7.2015 )

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top