Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:284:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 284, 30 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 284

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
30 oktober 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1947 av den 1 oktober 2015 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen

1

 

 

Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/1948 av den 29 oktober 2015 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

62

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1949 av den 29 oktober 2015 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

71

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1950 av den 26 oktober 2015 om förbud mot fiske efter vitling i områdena VI, i unionens vatten och internationella vatten i Vb samt i internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för irländsk flagg

96

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1951 av den 28 oktober 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

98

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1952 av den 29 oktober 2015 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 införts på import av molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 mm men högst 11,0 mm, med ursprung i Folkrepubliken Kina

100

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1953 av den 29 oktober 2015 om införande av en definitiv antidumpningstull på import av vissa kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i Amerikas förenta stater, Japan, Folkrepubliken Kina, Ryska federationen och Republiken Korea

109

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1954 av den 29 oktober 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

140

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/1955 av den 29 oktober 2015 om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd ( 1 )

142

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/1956 av den 26 oktober 2015 om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan

146

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1957 av den 29 oktober 2015 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

149

 

*

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2015/1958 av den 1 juli 2015 om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för geosyntet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 ( 1 )

181

 

*

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2015/1959 av den 1 juli 2015 om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter för avloppsvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 ( 1 )

184

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1960 av den 29 oktober 2015 om fastställande av de årliga prioriteringslistorna för utarbetande av nätföreskrifter och riktlinjer för 2016 ( 1 )

187

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top