Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:268:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 268, 15 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 268

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
15 oktober 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1844 av den 13 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet efter 2012 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1845 av den 14 oktober 2015 om fastställande av de räntesatser som ska användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring av lager för räkenskapsåret 2016 för EGFJ

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1846 av den 14 oktober 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av valstråd med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1847 av den 14 oktober 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

26

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1848 av den 5 oktober 2015 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för 2015

28

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1849 av den 13 oktober 2015 om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i och sprids inom unionen vad gäller vissa grönsaker med ursprung i Ghana [delgivet med nr C(2015) 6858]

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top