EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 260, 7 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 260

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
7 oktober 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1785 av den 5 oktober 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1786 av den 6 oktober 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten

6

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1788 av den 1 oktober 2015 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

18

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1789 av den 1 oktober 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande ändringar av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet (direktivet om bränslekvalitet)

20

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1790 av den 1 oktober 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020

23

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1791 av den 5 oktober 2015 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

27

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1792 av den 5 oktober 2015 om utnämning av fem spanska ledamöter och fem spanska suppleanter i Regionkommittén

28

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1793 av den 6 oktober 2015 om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor)

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1014/2014 av den 22 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden ( EUT L 283, 27.9.2014 )

31

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top