Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:259:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 259, 6 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 259

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
6 oktober 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/1776 av den 5 oktober 2015 om upphävande av förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1777 av den 5 oktober 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1778 av den 25 juni 2015 om bevarandeåtgärder i syfte att skydda reven i vatten under Danmarks överhöghet i Östersjön och Kattegatt

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1779 av den 5 oktober 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1780 av den 5 oktober 2015 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

21

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1781 av den 5 oktober 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

23

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1782 av den 5 oktober 2015 om upphävande av gemensam ståndpunkt 2004/487/Gusp om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia och om ändring av gemensam ståndpunkt 2008/109/Gusp om restriktiva åtgärder mot Liberia

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1783 av den 1 oktober 2015 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland [delgivet med nr C(2015) 6643]  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1784 av den 2 oktober 2015 om ändring av bilaga II till beslut 2003/467/EG vad gäller förklarandet av regionen Nordirland i Förenade kungariket som officiellt fri från brucellos när det gäller nötkreatursbesättningar [delgivet med nr C(2015) 6630]  ( 1 )

38

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/791 av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ( EUT L 127, 22.5.2015 )

40

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1379/2014 av den 16 december 2014 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 248/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina ( EUT L 367, 23.12.2014 )

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top