Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 256, 1 oktober 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 256

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
1 oktober 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1743 av den 28 september 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ovos Moles de Aveiro [SGB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1744 av den 28 september 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ([Limone di Siracusa [SGB])

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1745 av den 30 september 2015 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes [GTS])

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1746 av den 30 september 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 750/2014 genom en förlängning av tillämpningstiden för skyddsåtgärder i samband med epidemisk diarré hos svin (porcine epidemic diarrhea) ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1747 av den 30 september 2015 om rättelse av bilagan till förordning (EU) nr 26/2011 om godkännande av E-vitamin som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1748 av den 30 september 2015 om undantag när det gäller ansökningsår 2015 från artikel 75.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller nivån på förskottsbetalningar av direktstöd och arealrelaterade och djurrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder, och från artikel 75.2 första stycket i den förordningen vad gäller direktstöd

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1749 av den 30 september 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2015/1750 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 29 september 2015 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/607 (Atalanta/5/2015)

13

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1751 av den 29 september 2015 om villkoren för det godkännande av en biocidprodukt innehållande bromadiolon som hänskjutits av Förenade kungariket enligt artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 [delgivet med nr C(2015) 6515]  ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1752 av den 29 september 2015 om ändring av genomförandebeslut 2013/426/EU om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU [delgivet med nummer C(2015) 6519]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/1753 av den 30 september 2015 om bekräftelse av Italiens deltagande i ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top