EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:252:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 252, 29 september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 252

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
29 september 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1720 av den 14 september 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής [Galano Metaggitsiou Chalkidikis] [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1721 av den 22 september 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1722 av den 22 september 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1723 av den 22 september 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1724 av den 23 september 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Silter [SUB])

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1725 av den 28 september 2015 om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för etyllauroylarginat (E 243) ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1726 av den 28 september 2015 om godkännande av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttypen 13 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1727 av den 28 september 2015 om godkännande av 5-klor-2-(4-klorfenoxi)fenol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2 och 4 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1728 av den 28 september 2015 om godkännande av IPBC som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 13

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1729 av den 28 september 2015 om godkännande av kaliumsorbat som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 8 ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1730 av den 28 september 2015 om godkännande av väteperoxid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1731 av den 28 september 2015 om godkännande av medetomidin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 21 ( 1 )

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1732 av den 28 september 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

37

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1733 av den 28 september 2015 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 8–14 september 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 891/2009 inom sockersektorn, och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser

40

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1734 av den 18 september 2015 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den 12:e generalförsamlingen i den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif) när det gäller vissa ändringar av fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif) och dess bihang

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 av den 24 september 2015 om den exakta placeringen av den allmänna varningen och informationstexten på rulltobak som marknadsförs i påsar [delgivet med nr C(2015) 6455]  ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1736 av den 28 september 2015 om att inte godkänna triflumuron som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 ( 1 )

56

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1737 av den 28 september 2015 om senareläggande av det datum då godkännandena av bromadiolon, klorofacinon och kumatetralyl för användning i biocidprodukter för produkttyp 14 löper ut ( 1 )

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top