EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:225:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 225, 28 augusti 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 225

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
28 augusti 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1471 av den 24 augusti 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Olives noires de Nyons [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1472 av den 26 augusti 2015 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1473 av den 26 augusti 2015 om ändring för tvåhundratrettiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1474 av den 27 augusti 2015 om användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1475 av den 27 augusti 2015 om ändring av förordning (EU) nr 284/2013 vad gäller övergångsbestämmelser som tillämpas på förfaranden för växtskyddsmedel ( 1 )

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1476 av den 27 augusti 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/1477 av den 17 juli 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

14

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1478 av den 19 augusti 2015 om inrättande av European Spallation Source som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (European Spallation Source Eric) ( 1 )

16

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ( EUT L 52, 27.2.2008 )

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top