Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:215:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 215, 14 augusti 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 215

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
14 augusti 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1389 av den 7 maj 2015 om undertecknande på unionens och dess medlemsstaters vägnar och om provisorisk tillämpning av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1390 av den 13 augusti 2015 om ändring för tvåhundratrettiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1391 av den 13 augusti 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1200/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket när det gäller koefficienter för djurenheter och fastställande av variabler ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1392 av den 13 augusti 2015 om godkännande av allmänkemikalien fruktos i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1393 av den 13 augusti 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Καλαμάτα [Kalamata] [SUB])

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1394 av den 13 augusti 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 470/2014, ändrad genom genomförandeförordning (EU) 2015/588, om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en ny absorptionsundersökning i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU) nr 1225/2009

42

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1395 av den 13 augusti 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top