Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:207:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 207, 4 augusti 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 207

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
4 augusti 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1339 av den 13 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta

1

 

 

Dohaändringen av Kyotoprotokollet

6

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1340 av den 13 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

15

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

17

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1341 av den 12 mars 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

32

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1342 av den 22 april 2015 om ändring av den metod för indelning av produkter efter näringsgren som fastställs i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 ( 1 )

35

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1343 av den 3 augusti 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

37

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/1344 av den 1 oktober 2014 om statligt stöd avseende ärende SA.18857 (2012/C, f.d. 2011/NN) – Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd [delgivet med nr C(2014) 6832]  ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1345 av den 31 juli 2015 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av hänvisningar till standarder för snoddar och dragband i barnkläder, babyliftar och ställningar, barngrindar och skötbord för hemmabruk, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG ( 1 )

73

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy ( EUT L 330, 15.11.2014 )

75

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top