EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:199:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 199, 29 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 199

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
29 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1292 av den 20 juli 2015 om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1293 av den 20 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång

3

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1294 av den 20 juli 2015 om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

6

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1295 av den 27 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet sulfoxaflor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1296 av den 28 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1297 av den 28 juli 2015 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Traditional Bramley Apple Pie Filling [GTS])

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1298 av den 28 juli 2015 om ändring av bilagorna II och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1299 av den 28 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/1300 av den 27 mars 2015 om Tysklands stödordning till förmån för tyska läkemedelsföretag i ekonomiska svårigheter genom befrielse från tillverkarrabatter SA.34881 (2013/C) (f.d. 2013/NN) (f.d. 2012/CP) [delgivet med nr C(2015) 1975]  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1301 av den 20 juli 2015 om offentliggörande med begränsningar i Europeiska unionens officiella tidning av referensen till standard EN 13241-1:2003 + A1:2011 om portar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG

40

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/1302 av den 28 juli 2015 om fastställande av Integrating the Healthcare Enterprise-profiler som hänvisning vid offentlig upphandling ( 1 )

43

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 284/2014 av den 21 mars 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 86, 21.3.2014 )

46

 

*

Rättelse till rådets genomförandebeslut 2014/151/Gusp av den 21 mars 2014 om genomförande av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 86, 21.3.2014 )

46

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/569 av den 7 april 2015 om ändringar av bilagorna till genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller likvärdigheten mellan officiellt tuberkulosfria nötkreatursbesättningar i medlemsstaterna och i Nya Zeeland samt uppgifterna i förlagan till djurhälsointyg om mängden sperma ( EUT L 93, 9.4.2015 )

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top