Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:195:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 195, 23 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 195

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
23 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1200 av den 22 juli 2015 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för amidosulfuron, fenhexamid, kresoximmetyl, tiakloprid och trifloxystrobin i eller på vissa produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1201 av den 22 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet fenhexamid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

37

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1202 av den 22 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

41

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1203 av den 20 juli 2015 om utnämning av tre svenska ledamöter och sex svenska suppleanter i Regionkommittén

44

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1204 av den 22 juli 2015 om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Kenyas speciella situation när det gäller tonfiskfiléer

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top