Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:193:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 193, 21 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 193

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
21 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare ( 1 )

20

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1187 av den 27 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av värmepannor för fastbränsle och paket med en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ( 1 )

43

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1188 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare ( 1 )

76

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1189 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för värmepannor för fastbränsle ( 1 )

100

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1190 av den 20 juli 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

115

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1191 av den 20 juli 2015 om att inte godkänna Artemisia vulgaris L. som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

122

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1192 av den 20 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet terpenoidblandning QRD 460 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

124

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1193 av den 20 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

128

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1194 av den 20 juli 2015 om offentliggörande med begränsning i Europeiska unionens officiella tidning av hänvisningen till standard EN 12635:2002+A1:2008 om portar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG

130

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/1195 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster (ECB/2015/25)

133

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26)

134

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/1197 av den 2 juli 2015 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2015/24)

147

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top