EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:184:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 184, 11 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 184

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
11 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1122 av den 8 juli 2015 om förbud mot fiske efter tobisfiskar i unionens vatten i förvaltningsområde 1 för tobisfiskar med fartyg som för dansk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1123 av den 8 juli 2015 om förbud mot fiske efter tobisfiskar i unionens vatten i förvaltningsområde 6 för tobisfiskar med fartyg som för dansk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1124 av den 8 juli 2015 om förbud mot fiske efter tobisfiskar i unionens vatten i förvaltningsområde 2 för tobisfiskar med fartyg som för dansk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1125 av den 10 juli 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i katsuobushi (torkad bonit) och viss rökt Östersjösill ( 1 )

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1126 av den 10 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 av den 10 juli 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv ( 1 )

13

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2015/1128 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 7 juli 2015 om utnämning av chefen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015)

16

 

*

Beslut (Gusp) 2015/1129 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 7 juli 2015 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) (Eupol Copps/2/2015)

17

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1130 av den 10 juli 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

18

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1131 av den 10 juli 2015 om ändring av genomförandebeslut 2013/505/EU om godkännande av den provisoriska åtgärd som vidtagits av Republiken Frankrike i enlighet med artikel 129 i förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller begränsning av användningen av ammoniumsalter i isolermaterial av cellulosavadd [delgivet med nr C(2015) 4470]  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1132 av den 10 juli 2015 om godkännande av Porsche AG:s frihjulsfunktion som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

22

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut ( EUT L 146, 31.5.2013 )

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top