Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:175:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 175, 4 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 175

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
4 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1076 av den 28 april 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, av ytterligare bestämmelser om utbytet av stödmottagare och förändring av det ansvar som är förenat med detta, samt fastställande av de minimikrav som ska införas i avtal om offentlig-privata partnerskap finansierade genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1077 av den 1 juli 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Idiazabal [SUB])

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1078 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen klodronsyra (i form av dinatriumsalt) ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1079 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen hexaflumuron ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1080 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen propyl-4-hydroxibensoat och dess natriumsalt ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1081 av den 3 juli 2015 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryska federationen

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1082 av den 3 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

41

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1083 av den 3 juli 2015 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 29–30 juni 2015 inom ramen för den tullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 1918/2006 för olivolja med ursprung i Tunisien och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser för juli månad 2015

43

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1084 av den 18 februari 2015 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av vissa ändringar av bilagorna II, V, VII och VIII till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter [delgivet med nr C(2015) 797]  ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1085 av den 2 juli 2015 om en åtgärd som Sverige vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av vedhuggningsmaskinerna Hammars vedklipp 5,5 hk och Hammars vedklipp 7,5 hk som tillverkas av Hammars Verkstad AB [delgivet med nr C(2015) 4428]  ( 1 )

124

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande ( EUT L 199, 31.7.2007 )

126

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG ( EUT L 197, 24.7.2012 )

127

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top